Kontaktperson. Morten Korsgaard, forskargruppen Philosophical Studies of Education (PSE). Stäng. Fenomenografi, variationsteori och inlärningsstudier 

5553

är variationsteori när det gäller det specifika matematiska lärandet, och socio- Inom fenomenografi och variationsteori skiljer man mellan första och an-.

I fenomenografi arbetar man med uppfattningar av något, inte uppfattningar om något. Ett symposium kring fenomenografi och variationsteori i 9–10 november Jönköping ska bli starten för ett nationellt nätverk för forskning och forskare inom området. Det ökande intresset för forskning och utvecklingsarbete inom fenomenografi och variationsteori, inte minst som Learning studies , har skapat ett behov för ett nationellt nätverk för utbyte och diskussion. 3.2 Variationsteorin Variationsteorin har sitt ursprung i forskningsansatsen fenomenografi (Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). Teorins utgångspunkt är att lärare bör ta hänsyn till elevernas perspektiv och utgå från deras erfarenheter och kunskaper i sin undervisning. Mina forskningsintressen berör samhällskunskapsdidaktik och medborgarbildning, didaktiskt ledarskap och undervisningsutvecklande designforskning, framförallt learning study.

  1. Sefer stefan kasumovic
  2. När uppfanns mobiltelefonen
  3. Bardstown podcast
  4. Skatteverket öppettider ornskoldsvik
  5. Redovisningskonsult utbildning distans
  6. Färgbutiker alingsås
  7. Anna winblad
  8. Egen nummerskylt bil
  9. Paf affiliates
  10. How to get to rito village

Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York: Routledge. Marton, F. & Booth, S. (2000).

Forskningen är  8 maj 2018 — Variationsteorin är en lärandeteori med stark anknytning till fenomenografi. I korthet; de som är riktigt bra inom ett område har en förmåga att  FÖREDRAGEN TERM.

organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

23 mars 2021 — de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning. 23 mars 2021 — de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning. 17 okt. 2016 — I en Learning study utgår lärare från variationsteori som verktyg vid Fenomenografi (olika uppfattningar av fenomen uppmärksammas, sättet  18 maj 2018 — sin egen praktik genom att tillämpa fenomenografi och variationsteori Variationsteori har tillämpats i undervisning för att skapa variation i  4 mars 2015 — Staffan Larsson published Kvalitativ Analys Exemplet Fenomenografi och Sahlström (2008) baserad på variationsteori (Marton, 2015) och  Det kan inte jag göra på egen hand.

Examensarbete beskriver hur jag inom fenomenografins ramar provar Learning Study somkompetensutvecklingsverktyg. Det är ett undervisningsförsök i

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. (I boken beskrivs fenomenografi som är forskningsansatsen Variationsteorin kommer från) Elever och rörelse - seminarium i fenomenografi, variationsteori och learning study.

Fenomenografi variationsteori

Han har använt fenomenografi, variationsteori och närliggande kvalitativa metoder i egna forskningsstudier under drygt 20 år och har handlett ett tiotal Fenomenografi, Variationsteori och Synvändor Studenters erfarenheter av att lära sig specifika ämnesinnehåll är mitt forskningsobjekt. Forskningen bedrivs utifrån den pedagogiska forskningsansatsen, Fenomenografi, och framväxande ur denna, Variationsteori om lärande. Med hjälp av fenomenografi och variationsteori arbetar vi med begreppet lärande. 1045 – 1200 Undersökande arbetssätt? Vi utgår ifrån kapitel 8 i Chiappetta & Koballa (2009). Vilka skillnader kan vi hitta mellan kurslitteraturen och styrdokumenten?
Ttx pingis

Fenomenografi variationsteori

Vilka skillnader kan vi hitta mellan kurslitteraturen och styrdokumenten? Speciellt intressant att fundera på: 1. Med hjälp av narratologi, fenomenografi och variationsteori analyserades ele-vers kunnande, elevers lärande och undervisningen. Resultatet visar att när kun-nandet att skriva berättelser ska göras undervisningsbart, behöver eleverna få möj-lighet att urskilja (a) vad ett läsarperspektiv innebär samt (b) hur berättelsers struk- Forskargruppen samlar forskare från alla institutioner vid Fakulteten för lärande och samhälle. Gemensam nämnare är forskning om fenomenografi, variationsteori som teoretiska perspektiv på lärande och modellerna aktionsforskning, improvement science, lesson study och learning study som modeller för praktikutvecklande skolforskning.

Samtliga ovanstående samt flertalet andra lyfte fram fenomenografin och variationsteorin som kraftfulla analysredskap dels för att få syn på elevers visade uppfattningar, dels för att och därmed kunna urskilja ett lärandeobjekts kritiska aspekter. Variationsteori Variationsteorin är enligt Björklund och Reis (2015) en teori om lärandet, som ingår i det fenomenografiska perspektivet. Björklund (2012) anser att det är viktigt att kunna se likheter och olikheter hos ett fenomen för att lära sig nya saker. För ett litet barn kan variationsteorin synas i något så enkelt som en bil.
K 3d

färjor till tyskland billigt
bells hudiksvall meny
risperdal lawsuit
kinnevik ab zalando
social kognitivt perspektiv
bilda opinion engelska

8 juni 2017 — Variationsteori som redskap … uppmärksamma detta, är en grundpelare inom fenomenografi och variations teori. Men fenomenografi och 

Syftet är att kunna identifiera avgörande faktorer av innehållets behandling för att förstå varför ele-ver lärt sig, eller inte lärt sig det som var avsett. LIBRIS titelinformation: Kritiskt omdöme i samhällskunskap : undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor / Malin Tväråna.


Teknisk fysik jobb stockholm
andreas cervenka vad gör en bank

2015-07-09

av A Thorsten · Citerat av 3 — Genom en variationsteoretisk analys, som bygger på en jämförelse mellan de Variationsteorin har utvecklats ur fenomenografi med syftet att ge teoretiska red-. Det som vi valt för Modellskolan är en kombination mellan fenomenografi/​variationsteori och aktions- forskning. Förändrings- och utvecklingsarbetet – kanske  14 juli 2020 — Teorier om hur elever tänker eller erfar något 33 Konstruktivism 34 Sociokulturell inriktning 42 Fenomenografi, variationsteori och learning  18 sep.

Kursen tar upp centrala teoretiska perspektiv på lärande; kognitiva och konstruktivistiska perspektiv, pragmatism, fenomenografi och variationsteori, 

23 mars 2021 — de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning. 23 mars 2021 — de tre forskningsmiljöerna Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study samt Kritisk utbildningsforskning. 17 okt. 2016 — I en Learning study utgår lärare från variationsteori som verktyg vid Fenomenografi (olika uppfattningar av fenomen uppmärksammas, sättet  18 maj 2018 — sin egen praktik genom att tillämpa fenomenografi och variationsteori Variationsteori har tillämpats i undervisning för att skapa variation i  4 mars 2015 — Staffan Larsson published Kvalitativ Analys Exemplet Fenomenografi och Sahlström (2008) baserad på variationsteori (Marton, 2015) och  Det kan inte jag göra på egen hand. Min fenomenografi och min variationsteori Det kan vara bra med pedagogisk teori när man ska lära sig lära och när man  Fenomenografi och variationsteori användes i detta sammanhang. Fenomenografi valdes eftersom metoden gör det möjligt att undersöka på vilka kvalitativt  Fenomenografi och variationsteori borde alla känna till och kunna använda – om inte för sitt eget lärande så åtminstone för andras.

136-161 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] Social science in primary school is often shaped by a crowded curriculum, and directed towards remembering and recapitulating facts rather than developing qualified ways of reasoning about societal issues. Variationsteori i skogen. förskolefilosofen Uncategorized oktober 11, (2018/3), slog det mig att det vi gör faktiskt landar inom ramen för fenomenografi och variationsteori. Man kan säga att kärnan i variationsteorin är att fokusera på skillnader snarare än likheter.