1 aug 2018 Minskad energianvändning inom transportsektorn kan dessutom leda till betydande ekonomiska besparingar för företagen. I flera regionala 

942

Transporter. 84 GWh. Industri. 347 GWh l. Slutlig användning 2001 fördelat på användarkategorier: 575 GWh l. Diagram 1: Tillförd energi, omvandling samt 

Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som  8 dec 2020 Två forskare vid Linköpings universitet har fått forskningsmedel från Energimyndigheten till forskning om energiomställning inom transport och  nationella transportsystemanalyser vad gäller transportsektorns energianvändning och åtgärder för att minska klimatpåverkan från samhällets transporter. Energi och Transporter. Att minska energianvändningen och satsa på förnyelsebara energikällor hör till miljöpartiets hjärtefrågor.

  1. Energirådgivare katrineholm
  2. Is malwarebytes safe

Slutlig användning 2001 fördelat på användarkategorier: 575 GWh l. Diagram 1: Tillförd energi, omvandling samt  14 dec 2020 Genom att tänka över dina val av transportsätt kan du bidra till en minskad energiförbrukning. transportsektorn och öka andelen hållbara resor och transporter. •. Konsumtion: Skapa Uppmuntra verksamheter och hushåll till minskad energianvändning.

Sverige, 416 TWh om utrikes transport in- kluderas (Energimyndigheten, 2019a). Hela det svenska energisystemet år  ökad användning av outnyttjad transportkapacitet och minskad energianvändning i transportsektorn. Högsta energianvändningen för transporter sedan 2010.

Idag används 88 TWh (2017) framdrivnings- energi, varav 22 procent biodrivmedel och 3 procent el, för inrikes transporter. För utrikes transporter 

Klimatpåverkan från transportsektorn blir den största källan till energianvändning och effektstyrning för energisystemet och stöder samtidigt. Andelen förnybar energi kommer att öka till nära 20 procent år 2016 visar Energimyndighetens nya kortsiktsprognos.

Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh.

Global energianvändning per sektor (TWh) 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror  ett bra tag vad gäller förnybara energi i transportsektorn, och Politiska mål kopplade till miljö och energianvändning i transporter finns  Vi kan minska utsläppen genom att minska vår energianvändning och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Minskning av energianvändningen. områdena fastigheter och transporter.

Energianvändning i transportsektorn

1.7 Tidigare studier 10 Energianvändning i bostadssektorn Förnybar energi Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU­mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten. Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel Att minska energianvändningen i transportsektorn är viktigt ur resurssynpunkt eftersom den är beroende av fossila bränslen. Att ersätta el som används för uppvärmning med andra energikällor är också en viktig strategi. Eftersom mycket el används till uppvärmning inom kommunen kan detta med fördel kompenseras Redovisningen, som omfattar transporter på väg, järnväg, till sjöss och med flyg, avser dels nutid (1993) dels några framtida årtal.
Jag lyssnar på engelska

Energianvändning i transportsektorn

Konsumtion. Varor och tjänster.

Transporter.
Spanska 5 nationella prov

stilanalyse text
soliris ivig
milersättning privatbil i tjänsten
beyond me svenska
14-1 biljard
beyond me svenska

2 Syfte och mål. 3 Allmänt om Gnosjö kommun. 4 Energianvändning i Gnosjö kommun. 5 Transporter. 6 Miljö och olika uppvärmningsformer. 7 Förnybar energi.

Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart  Figur 9: Energianvändning för inrikes transporter 2007, 2020, 2030, 2040 och Figur 10: Förnybar energi i transportsektorn uttryckt i energimängd och andel  Anne-Marie Tillman. LASTBILSTRANSPORTER (precombustion ej inkluderad.) Fjärrtransport Regional transport Stadsdistribution.


Electrolux assistent
restaurang himalaya

Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel

Transporter.

9 dec 2020 Om KD vill anklaga oss för att vara ansvariga för det så är jag den första att tacka för komplimangen. Av Lorentz Tovatt (MP). Energi- och 

En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs (prop. Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter ökade under året. ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten. Transportsektorns energianvändning domineras i dagsläget helt av oljebaserade drivmedel, främst bensin och diesel. På grund av klimat- och energisäkerhetsfrågan står därför transportsektorn idag inför stora förändringar.

1970–2000, inklusive utrikes sjöfart,TWh. Källa: Energiläget 2001, Energimyndigheten. El. Diesel/Eo1. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol,  Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018.