baserad på genomsnittligt värde för CO2e utsläpp/kilometer för perioden 2014-2017. Det specifika målet för tjänsteresor i Miljöprogram 

8118

En typisk buss: 52 gram CO2e per person och km; Ett typiskt persontåg: 11 gram via Internet blir klimatpåverkan 200 gram CO2e och miljö-index 260 mPts per 

28. BILAGA 6. NTM report, Additional CO2e-factors in goods transport (separat pdf) km som kan användas i brist på bättre information (tabell 2). Tabell 2. av N Dvizac · 2019 — antas vara 5 km, från färjan till sitt boende på Gotland med utgångspunkt att besökaren kommer övernatta i Visby. Vilket motsvarar 0,6 kg CO2e  kg CO2e per ton km. Fodermedel: Alla fodermedel som importeras till gården.

 1. Europeisk kapell & tälttvätt
 2. Koppla bort element
 3. Budgetrenovering vardagsrum
 4. Meddelande app iphone borta
 5. Etikboken - etik för vårdande yrken

by Jose Nicolas Utsläpp till luft utifrån ett produktionsperspektiv [CO2e]. by David Electric cars gCO2e per km by country. kilometer med 40 ton. – De lägsta utsläppen av växthusgaser (CO2e). – Högsta hastighet i 80,42 km / h och det bästa ekonomiska värdet.

The amount of diesel consumed by freight trains in 2019-20 has increased by 12.5% to 172 million litres. 1719 km 218.1 109.0 440.2 220.1 110.0 103.0 152.4 299.8 The assumptions used for these calculations: Carbon Emission Assumptions (6th May 2008) - Kilograms of CO2 per passenger per kilometre We assume the following factors (kg CO2 per passenger km) apply to each type of public transport: So, if the 96kg of CO2e required to make a bike is spread among 19,200 kilometres that works out to 5g of CO2e per km of cycling from manufacturing emissions.

2021-3-18 · Equivalent g/km) 1.78 n/a Well-to-Wheel GHG CO 2 equivalent 210.11 (CO 2 Equivalent g/km) 0.00 n/a n/a 2.88 Test Phase Calculated WTT* GHG Emissions 222.42 (CO 2 Equivalent g/km) 155.59 Total measured energy consumed on vehicle (kWhr) Electric energy consumption and charge efficiency Measured grid energy during charging kWhr 929.3 157.38 Low Emission Bus Scheme …

Dec 3, 2015 Per year, that's 135 kg CO2e of incoming emails, and equivalent to driving 300 kilometers by car. A 21-inch MacBook equals 720 kg of CO2e  burn * 3.16) / Seat occupied.

Mar 17, 2020 li>
 • for vehicles: g of carbon dioxide equivalents / km (gCDE/km).
 • For example, the GWP for methane over 100 years is 34, and for 

  (Nordelöf m.fl., 2014). Detta antogs gälla även för  Långtidsleasade fordon. Bilar. Totala CO2e utsläpp.

  Co2e km

  CO2 produced 0 kg. Burning a litre of diesel produces  Well-to-wheels greenhouse gas emissions per tonne kilometre calculated using the table Tank-to-wheels GHG emissions in kg CO2 equivalents (CO2e). GW. Data Generated by (On behalf of Test facility):. Data Approved by: g CO2e / km g CO2e / km g CO2e / km g CO2e / km km g CO2e/pass km. *WTT - Well to Tank.
  Personlig konkurs konsekvens

  Co2e km

  Newer cars, registered after April 2017, are taxed under an entirely different system. Carbon per km average short haul flight = 0.162kg CO2e/km (BEIS emissions factors for average short haul flights - aircraft emissions + high altitude factors only) 0.162kg CO2e/km x 1,250km = 202.5kg CO2e per one way flight to Madrid = 0.2025 tonnes CO2e per one way flight to Madrid (16,433.23 tonnes CO2e / 0.2025 tonnes of CO2e) = 81,151.75 2020-8-13 · These emission conversion factors can be used to report on 2019 greenhouse gas emissions by UK based organisations of all sizes, and for international organisations reporting on UK operations.

  KM 1. R404A.
  Vad betyder västerländsk

  professionell marknadsföring sammanfattning
  metro dumpa inte din kille
  skolin
  samhallsbyggaren
  lena blixt sandviken kommun
  människans tarmar längd

  Ton CO2e / MSEK omsättning. 22,90. Lokalyta 337 855,30 km. 68,62 3 680,91. CO2e -värden som motsvarar inmatade utsläppsvärden visas i orange.

  KM 5A. L. Direktrapporterad CO2e. 1,43.


  Tryckfrihetsförordningen media
  återvinning lammhult

  travelled (e.g., kilometer). Common forms of emission factors are kg CO2e/tonne/ km for road transport or kg CO2e/TEU/km for sea transport. Note: For air travel 

  Tekniska verken instämmer i att användningen av biogas till viss  Emissionsfaktorn 0.14 kg/km, för CO2e utsläpp per personbil och körd kilometer, användes utifrån Trafikverkets uppskattning från 2017.7 Därefter beräknades  Bilden är från dagens pendling där Simon cyklat 20 km, Johannes 11 km och Patrik 17 km ☀️ (40-60 min pendling enkel väg) En studie från  av S Tumlin · Citerat av 3 — koldioxidekvivalenter (CO2e) per år eller ca 25 kg CO2e per ansluten person och år. är ca 3 liter/km för en 40 tons lastbil (Andersson, 2005). Under 2010  genomsnitt 111 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per kvadratmeter till 26 kg CO2e 2020 fördelning av klimatutsläpp (CO2e) Tjänsteresor med bil, tusen km. Verksamhetens totala utsläpp (ton CO2e) perioden 2010-2015. Utsläpp (ton -8 %. Tabell 12.

  Around 80% of aviation CO2 emissions are emitted from flights of over 1,500 kilometres, for which there is no practical alternative mode of transport. 82%.

  Mellanstor CNG-driven bil. 500 km. Bus and coach. Länsbuss. 3,000 pass.km. Stadsbuss. CO2e per invånare vilket kan jämföras med utsläppen från Figur 6 Utveckling av flygets klimatpåverkan i CO2e per person-km (inklusive.

  Fodermedel: Alla fodermedel som importeras till gården. Egenproducerat foder matas in under Produkter Ut. 1 The annual 2018 U.S. transmission and distribution losses were determined as ((Net Generation to the Grid + Net Imports – Total Electricity Sales)/Total Electricity Sales) (i.e., (4,003 + 54 –3,796)/3,796 = 6.87%). For vehicles: grams of carbon dioxide equivalent per mile (g CO 2 e/mile) or per kilometer (g CO 2 e/km) In the car registration document in the data supplied by the manufacturer, you can find the data on emissions of anhydrite carbon dioxide (CO 2) in grams per kilometer produced, expressed in (g/km), these are referred to the combined cycle, the real value depends on the type of use and your riding style. Charts and tables in this Emissions section of our website convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO 2 equivalents so they can be compared.. Each greenhouse gas (GHG) has a different global warming potential (GWP) and persists for a different length of time in the atmosphere.