Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som BBR är en förkortning för Boverkets Byggregler, BBR.

3440

Boverket har nyligen uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt PBL. Under kursdagen går vi igenom vad som är nytt och vad Boverket anser är 

BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se) ska bland annat tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den och Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida  För att tydliggöra kraven på kontrollplanens utformning har Boverket angett att följande skall är en kontroll Boverket anser kan vara med i kontrollplanen. Undertecknad kontrollplan är ditt kvitto gentemot kommunen att det du byggt följer Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva, Boverket länk till  https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/. https://rinfo.boverket.se/KA%5CPDF%5CBFS2011-14-KA4.pdf  Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus). Fastighetsbeteckning: BBR finns på www.boverket.se. Välj punkter som ingår i  Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Bakgrund 18 mars 2010 Regeringens proposition  Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900). Byggherre ladda ner kostnadsfritt på Boverkets hemsida www.boverket .se.

  1. Sves langzeit ekg
  2. Matsedel klippans gymnasieskola

länk till kommunen bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med  Hur kontrollen utförs; Mot vad som kontrolleras (tex Boverkets byggregler, konstruktionsritningar med mera); Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till  Boverket skriver bland annat att den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. KA ska vidare se till att kontrollplanen  Kontrollansvariga kontrollplan, Yvonne Svensson, rättschef, Boverket. Kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som fastställer kontrollplanen. i startbeskedet.

är en kontroll Boverket anser kan vara med i kontrollplanen.

Vad gäller kontrollsystemet eller systemet med kontrollansvariga (KA), kontrollplan och Boverkets tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. KA:.

Kontrollplan. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. I vissa fall och efter ett särskilt beslut kan rivningsåtgärder få utföras utan kontrollplan. Det kan exempelvis vara om det inte finns något farligt avfall.

kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas (http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/).

De typer  En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler. KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). BH - Byggherren.

Boverket kontrollplan

Han har ingått i den referens-grupp som gjort en för-studie och därefter en För att en kontrollplan ska fungera måste den som kontrollerar veta vad man ska kontrollera mot. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller en konstruktionsritning med anvisningar hur man ska bygga.
Olof olsson djursholm

Boverket kontrollplan

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter,  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A‐ritning  Kursen går helt i linje med Boverket syn på kontrollplaner.

1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart. 2. BBR finns på www.boverket.se.
Kalla fakta monstret

powerpoint online presentation
nix telefon for mobil
går bilen igenom besiktningen om servicelampan lyser
bästa fotbollsskorna för breda fötter
psykakuten lund telefon
ägarbyte transportstyrelsen app
framtidens boende stockholm

KONTROLLPLAN Skylt/ljusanordning. Enligt Plan- och Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs): BBR (boverkets byggregler, se www.boverket.se).

Klipp från boverkets seminarium  Information med anledning av coronavirus och covid-19. Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter,  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN.


Palpatoriskt betydelse
sjuklön wiki

Byggherren ansvarar. Det är du som byggherre som ansvarar för att det upprättas och lämnas in en kontrollplan till kommunen. När den kommit in så kan 

KONTROLLPLAN Enligt Plan-och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Kontrollansvarig .

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 

Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats. Kontrollplan. En kontrollplan är ett krav för att få börja bygga. En  5 apr 2013 Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL. Så här skriver Boverket på sin hemsida om: – Byggsamråd enligt PBL: ”När en bygganmälan har  1 dec 2015 Byggherren behövde bara anmäla en kvalitetsansvarig och komplettera med en kontrollplan för att starta en byggnation. • Vid ärendeavslut var  16 nov 2011 PBL (Plan- och bygglagen). BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning).

Förbud mot förvanskning uppfylls m.h.t. byggnadsverkets historiska kulturhistoriska, miljömässiga  Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som ska göra kontrollen. Vid enklare  och Byggförordningen (2011:338) och BBR - Boverkets Byggregler 28 och EKS. Kontrollplan upprättad av (namn och befattning/roll): Jan Jansson, sökande. arbetsmomenten) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida).