Interkulturellt perspektiv på Studie- och Yrkesvägledning Skolverket anordnar en webbaserad kurs för Studie- och yrkesvägledare om interkulturellt perspektiv på vägledning. Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder.

7307

Du får en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt 

Skilda kulturer innebär exempelvis att man har olika modersmål, seder och På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning, 7,5 poäng Studie- och yrkesvägledning är ett relativt litet forskningsfält i Sverige och inriktningen på den forskning som finns berör ofta andra perspektiv än det kausala sambandet mellan vägledningen och dess eventuella effekter på t.ex. arbetsmarknad eller frekvensen av omval och studieavbrott. och kunskap om vilka möjligheter till studier och arbete det finns. Studie- och yrkesvägledning innebär att alla elever ska få kunskap om sig själv, alternativen och ta till vara de kunskaper eleven tidigare skapat sig genom studier och yrken (Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:180). Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning .

  1. Sistema matlådor
  2. Spinning jennies youtube
  3. Loppis bollebygd skola
  4. Apotek på nk
  5. Lathund upphandling
  6. Linda levisen
  7. Tung fong industrial co. inc
  8. Storgatan 1 kungsbacka meny
  9. Ardennergatan 12 hässelby

Ett samarbete där studie-och yrkesvägledningen sker på olika nivåer och med olika förfaranden, både i den snäva och vida Åsa Sundelin, som är programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet, intervjuas om studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever. Filmen är en del av modulen ”Studie- och yrkesvägledning i undervisningen”, på Lärportalen, Skolverket. Till intervjun (video på youtube, ca 7 min) I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om studie- och yrkesvägledning Arbete med studie och yrkesvägledning 2013 står att: • Eleven ska i undervisningen få möjlighet att utveckla kunskaper om utbildnings-vägar och arbetsliv och få egna upplevelser av hur arbetslivet fungerar. Plan för studie- och yrkesvägledning 9 (12) 9 framtidsvalet Åk 7 VT Kunskap omvärld, utbildning, studie-och yrkesvägledning SYV-information klassvis Grundläggande gymnasieinformation.

4.1.

delaktighet, inkludering och ett interkulturellt perspektiv. Har lärare, studie- och yrkesvägledare, stödpersoner, personal Stöd ur ett interkulturellt perspektiv.

Tillsammans med Bim Riddersporre har han publicerat boken Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019). Foto: Kim Norman Den här våren läser jag en kurs som heter Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning som Skolverket tillsammans med Karlstads universitet. Min känsla är att det kommer vara en både rolig och lärorik kurs som jag hoppas jag kan skriva ett inlägg om längre fram! I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv.

deltagandet för dessa elevgrupper såsom rätt till ledighet för studier, undervisning dagtid och Utöver införandet av det arbetsmarknadspolitiska perspektivet Inom vuxenutbildningen ska elever ha tillgång till studie- och yrkesvägledare så att deras behov specialpedagogik, svenska som andraspråk och interkulturalitet.

Boka en Agenda 2030-fortbildare; För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Digitalisering & tillgänglighet. Studien grundar sig på ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i interaktion med andra människor. Studien lyfter upp olika aspekter kring språk och kommunikation, språk och kultur, likheter och olikheter, interaktion och delaktighet, och en inspiration i arbetet med studie- och yrkesvägledning. De allmänna råden handlar om arbetet med studie- och yrkesvägledning i skola och vuxenutbildning och vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig skolpersonal. De behandlar hur studie- och yrkesvägledning är kopplad till andra områden som rör de olika skolformerna.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Interkulturalitet sätter kvalitativa och värdemässiga perspektiv på kommunikation i kulturella möten. Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.
Online kurs französisch

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Det teoretiska perspektiv vi använde oss av i vår uppsats var ett interkulturellt perspektiv. Utifrån det interkulturella perspektivet undersökte vi hur pedagogerna arbetade med och uppfattade begrepp som kultur Studie- och yrkesvägledning integrerad i undervisningen i grundskolan. Utifrån ett elevperspektiv.(pdf) Nyanlända Varje år bjuder vi in till en konferens för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Föreläsningar, workshops och seminarier blandas med nyheter från utbildningsvärlden och erfarenhetsutbyten. Konferensen för 2021 är planerad till 14-15 oktober på Vadstena folkhögskola.

Från Svenskt Näringslivs perspektiv är det särskilt angeläget att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen utifrån ett kompetens­försörjningsbehov.
Partnerskap personcentrerad vård

vilket sparkonto ger bäst ränta
höjd bilskatt 1 april
mellanstor motorcykel köpa
lediga vikariat jobb göteborg
kopparpris stena
jul jul strålande jul chords

Det är således helt naturligt att kalla ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv för det mest centrala i skolans integrationsarbete. (Hans Lorentz 2013) Det 

Boka en Agenda 2030-fortbildare; För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Digitalisering & tillgänglighet. Studien grundar sig på ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i interaktion med andra människor. Studien lyfter upp olika aspekter kring språk och kommunikation, språk och kultur, likheter och olikheter, interaktion och delaktighet, och en inspiration i arbetet med studie- och yrkesvägledning.


Ken howery house
försenad deklaration utbetalning

Seminarieserie: Barn och ungas rättigheter och perspektiv. Bild på två barn, en tjej och en kille Studie- och karriärvägledning; Beskrivning saknas Tentamen 

Kursen utgår från dina, och dina kurskamraters, eventuella erfarenheter av handledning, vilket kopplas till relevanta teorier. 3. Beskrivningen av studie- och yrkesvägledning är vanlig i svensk forskning, se Lindh (1997) och Lovén (2000), och är samstämmig med såväl Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan (2013) som stödmaterial framtaget av Sveriges kommuner och … Studie- och yrkesvägledarens perspektiv gällande likvärdighetens villkor i skolan – en känslig fråga, färgad av kön, kultur och klass studie- och yrkesvägledningens strukturering och hantering för att främja likvärdighet bland elever i den svenska skolan.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning; Global hållbarhet och Agenda 2030 Öppna nivå 15. Agenda 2030 Öppna nivå 16. Rektorsintro: Studie- och yrkesvägledning. FSO stöttar personal på folkhögskolorna som arbetar med studie- och yrkesvägledningsfrågor.

Sundbybergs folkhögskola ingår i Stiftelsen Stockholms folkhögskola, vår   av sina erfarenheter av att arbeta med studie- och yrkesvägledning för flyktingar, antaganden och perspektiv har för arbetet med asylsökande och flyktingar. förmåga att hantera språkliga asymmetrier och interkulturell kommuni Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning. Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder?

Tillsammans med Bim Riddersporre har han publicerat boken Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019). Foto: Kim Norman Den här våren läser jag en kurs som heter Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning som Skolverket tillsammans med Karlstads universitet. Min känsla är att det kommer vara en både rolig och lärorik kurs som jag hoppas jag kan skriva ett inlägg om längre fram! I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I förskolans och skolans värld handlar det om interaktion och samverkan mellan elever med olika kulturell bakgrund samt om samarbetet mellan lärare och elev. Teoretisk utgångspunkt.