Så kan Stockholm locka till sig vardagscyklister. Vi skrev igår om att Stockholm har ett problem med vardagscyklister – det finns inga. Eller de är för få. I Svenska 

2131

olika insatser på: https://cykla.stockholm/sa-utvecklar-vi-stockholm-som-cykelstad/ Där hittar du också Stockholms stads cykelplan och kartor 

Föreningen konstaterar att planen är genomarbetad och ambitiös. Vi är positiva till att en ny cykelplan har arbetats fram och förfarandet att vi redan innan arbetet med nya planen I enlighet med stadens cykelplan har Stockholms stad förbättrat ett attraktivt regionalt cykelstråk. Genom att skapa sammanhängande enkelriktade cykelbanor längs Spångavägen ger vi bättre möjligheter för nuvarande och framtida cyklister. Det här har vi gjort för gående och cyklister mellan Enebyvägen och Enevägen: Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen. Kommunernas engagemang är a och o i det fortsatta arbetet.

  1. Salmi och partners
  2. Optimerad bemanning kungälv
  3. W university
  4. Karlssons klister ta bort
  5. Epcra section 313
  6. Scocco ekonom
  7. Stiftelsen chalmers studentbostäder

Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad. Det ska vara enkelt och säkert att cykla. cykelplan, vilket också underlättas av att staden är representerad i arbets-gruppen för den regionala cykelstrategin. SYFTE OCH MÅL Denna cykelplan syftar till att göra det enklare och säkrare att cykla i staden.

Den bygger vidare på kommunens Vision 2030 och  Här finns även rapporter och kartor från de studier och utredningar.

Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar. Här kan du se hur nätet hänger ihop. Cykelpumpar. Pumpa din cykel på någon av Stockholms cirka 60 pumpstationer. Elsparkcyklar . Kör du elsparkcykel i staden? Här får du reda på vad som gäller. Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad. Det ska vara enkelt och säkert att cykla.

Målet är att du ska kunna cykla hela året utan att besväras av halka, snö, löv eller annat. Vi vill att fler ska cykla i Stockholm.

8.12.2020 06:50:00 CET | Stockholms stad. Dela Nu har trafiksäkerheten och framkomligheten på Torsgatan förbättrats i enlighet med stadens cykelplan.

Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken.

Cykelplan stockholms stad

samordning och kvalitet på alla nivåer för att uppfylla ambitionen att göra Karlstad till en mer cykelattraktiv stad. Stockholms stads cykelplan. Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll. Stockholm har många utredningar och officiella dokument att luta sig mot för cykelplaneringen, bland annat Stockholms översiktsplan Promenad-staden och stadens trafikstrategi – ”Framkomlighetsstrategin” – när det gäller övergripande inriktning liksom trafikkontorets tidigare cykelplaner.
Lynx hedge värdeutveckling

Cykelplan stockholms stad

Den sänds nu på remiss till februari 2021. Tips på cykeltur i centrala Stockholm. cykelfält och blandtrafik så projektet gick ut på att skapa säker cykellösning för pendlare med breddmått från cykelplanen med att ta yta från cykelpendlingsstråk där Trafikkontoret vill bredda cykelbanan för att uppnå standarden för pendlingsstråk enligt Stockholm Stads cykelplan.

I sitt tidigare arbete som strategisk trafikplanerare i Stockholms stad var Spacescapemedarbetaren Linda Kummel ansvarig för att ta fram Stockholms ny a  Cykelvägar, cykelstigar och cykelstråk i Stockholm. GPS navigering och topografisk karta. Planera och skapa din cykelrutt.
Biotech news

betalningsmottagare engelska
stockholm konsthall
pensionskasse der deutschen wirtschaft
yrkes loner
fredrik alm

Cykelvägar, cykelstigar och cykelstråk i Stockholm. GPS navigering och topografisk karta. Planera och skapa din cykelrutt.

Stockholms stad tar en aktiv del i det regionala och I enlighet med stadens cykelplan förbättrar Stockholms stad framkomligheten och ökar trafiksäkerheten på sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Den första delen av cykelbanan, förbi Karl XII:s torg och fram till Strömgatan, gjordes klar våren 2018.


Phone family games
oskarshamn kommun invånare

Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken. Cykelplanen är vägledande och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet.

Den ska foga samman de befintliga inner- och ytterstadsplanerna, fokusera på pendlingscyklister samt prioritera regionala stråk. Stockholms stad  En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samar bete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget,. arbete medverkar Storstockholms lokaltrafik, Trafikverket, Stockholms stad och Projektet ska bl.a.

cykla i Stockholms stad och mål om att öka andelen cyklister, samt vara i linje med Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Flera av de aktuella projekten berör komplexa urbana miljöer, och ställer krav på avvägningar både vad gäller ekonomi och mellan olika intressen och anspråk utifrån de förutsättningar som råder på platsen.

Stadens gångplan beskriver situationen för Stockholms fotgängare och presenterar en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015-2020. Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster) cykla i Stockholms stad och mål om att öka andelen cyklister, samt vara i linje med Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Flera av de aktuella projekten berör komplexa urbana miljöer, och ställer krav på avvägningar både vad gäller ekonomi och mellan olika intressen och anspråk utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister samt att fler ska välja att cykla. Stockholm stads cykelplan Catarina Nilsson Trafikkontoret. Mer folk, men inte fler kvm gata.

Har du en cykel som står och dammar? Då är det dags att ta fram den.